XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN – CHẾ BIẾN

Nhà máy chế biến mủ Chư Păh được thành lập vào tháng 01 năm 1990 với công sất ban đầu 1.500 ấn/năm, đến năm 1996 Nhà máy được nâng cấp lên công suất 3.000 tấn/năm. Có 01 dây chuyền mủ cốm loại SVR3L, đến năm 2014 Nhà máy Chư Păh ngừng hoạt động.

– Tháng 6/2009 Công ty khánh thành Nhà máy chế biến mủ Ia Der – Huyện Ia Grai với công suất 4.500 tấn/năm, bao gồm 01 dây chuyền chế biến mủ SVR 3L, SVR 5 có công suất 2.500 tấn/năm và 01 dây chuyền chế biến mủ SVR 10, SVR 20 có công suất 2.000 tấn/năm.

– Năm 2016 Công ty khánh thành nhà máy chế biến mủ Ia Phí – Huyện Chư Păh công suất 5.000 tấn/năm, bao gồm 01 dây chuyền SVR 3L, SVR 5 công sất 3.000 tấn/năm và 01 dây chuyền RSS 3 công sất 2.000 tấn/năm.

– Tổng số CBCNVCLĐ: 180 người

* Địa chỉ: + Nhà máy Chế biến mủ Ia Der: Xã Ia Der – Huyện Ia Grai – Gia Lai

+ Nhà máy chế biến mủ Ia Phí: Xã Ia Phí – Huyện Chư Păh – Tỉnh Gia Lai

* Email: xinghiepcdcb@yahoo.com

* Giám đốc: Huỳnh Văn Lanh

* Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Trung

* Phó Giám đốc: Nguyễn Trường Duy 

* Phó Giám đốc: Vũ Mạnh Hùng

Call Now Button