Lịch sử hình thành


Tiền thân Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh là Nông trường Cao su Ninh Đức, được thành lập năm 1976 trực thuộc Ty Nông nghiệp tỉnh Gia Lai – Kon Tum, trên cơ sở tiếp quản 220 ha cao su trồng từ năm 1960. Bộ khung của Nông trường là cán bộ được Bộ Nông nghiệp điều động từ Nông trường Quốc doanh Thống Nhất (tỉnh Thanh Hóa), Nông trường 3/2 và một số của Nông trường 1/5 (tỉnh Nghệ An). Nhiệm vụ chính là xây dựng vùng kinh tế mới, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc và hình thành thế trận quốc phòng – an ninh ở một vùng biên giới phía Tây Bắc của Tỉnh.

Năm 1985, thực hiện chủ trương của Chính phủ về quản lý chuyên Ngành Cao su và chương trình phát triển cây cao su trên vùng đất Tây nguyên. Tổng Cục Cao su Việt Nam tiếp nhận Nông trường Cao su Ninh Đức từ tỉnh Gia Lai – Kon Tum bàn giao và trên cơ sở tiếp nhận thêm Nông trường Cao su Diên Phú (thuộc UBND thị xã Pleiku), thành lập thêm 2 Nông trường Cao su Hoà Phú, Nông trường Cao su Ia Der (nay là Nông trường Cao su Ia Phú). Ngày 25/9/1985, Tổng Cục Cao su Việt Nam quyết định thành lập Công ty Cao su Chư Păh – (Quyết định số 52/ TCCB/QĐ), với tổng diện tích cao su lúc bấy giờ là 1.234 ha. Thống nhất lấy ngày 25 tháng 9 năm 1985 là Ngày thành lập Công ty với mục tiêu, nhiệm vụ Tổng Cục Cao su Việt Nam giao là: Mở rộng qui mô diện tích cao su, xây dựng kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh, tạo công ăn việc làm cho nhân dân tại chỗ, nhất là cho đồng bào dân tộc thiểu số, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái trên vùng đất còn nhiều hậu quả do chiến tranh để lại.
Đến ngày 04/3/1993, Công ty được thành lập lại theo Quyết định số 156/NN-TCCB/QĐ của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Năm 2010, thực hiện Nghị định số 95/2006/NĐ/CP, ngày 08/9/2006 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Từ ngày 01/01/2010, Công ty Cao su Chư Păh được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quyết định phê chuẩn Đề án chuyển đổi mô hình quản lý và đổi tên gọi là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Cao su Chư Păh, theo Quyết định số 342/QĐ-HĐQTCSVN, ngày 24/12/2009, với quy mô diện tích cao su tại thời điểm là 7.554,84 ha, trong đó diện tích khai thác là 4.774 ha.

Quy mô sản xuất

Công ty TNHH MTV cao su Chư Păh đứng chân trên địa bàn 3 huyện ChưPăh, Ia Grai, Chư Prông và vùng ven thành phố PleKu. Diện tích trồng cao su của Công ty đều ở vùng sâu, vùng xa và giáp với biên giới Campuchea, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

– Tổng diện tích cao su Công ty quản lý: 14.088,42 ha

* Diện tích trong nước                      : 9.871,11 ha;

– Diện tích khai thác                 : 5.196,14 ha;

– Diện tích cao su KTCB                   : 4.233,22 ha. Trong đó:

+ Diện tích chăm sóc bình thường: 2.776,72ha

+ Diện tích ngưng đầu tư 2016    : 1.456,50 ha;

– Diện tích tái canh                             :    357,7 ha;

– Diện tích chờ trả lại địa phương: 84,11 ha.

* Diện tích Campuchia                     : 4.216,86 ha.

Bộ máy tổ chức của Công ty gồm có: 07 Nông trường, 01 Đội sản xuất, 01 Xí nghiệp cơ điện chế biến với hai nhà máy chế biến công suất  trên 11.000 tấn/năm, 01 Trung tâm Y tế cao su, 01 Công ty con tại Campuchea và 09 phòng nghiệp vụ Công ty, 01 văn phòng đoàn thể. Tổng số lao động là 2.166 người, trong đó lao động nữ chiếm 43%; lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 57%. Là đơn vị có tỷ lệ công nhân là đồng bào dân tộc thiểu số cao nhất Ngành và tỉnh Gia Lai.

Lĩnh vực hoạt động

– Trồng, chăm sóc, khai thác mủ, gỗ, củi cao su

– Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

– Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ

– Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

– Tổ chức nghiên cứu, tư vấn chuyển giao công nghệ trong sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ cây cao su và cây rừng trồng

– Kinh doanh sản phẩm công nghiệp cao su, nguyên phụ liệu ngành công nghiệp cao su, vật tư nông nghiệp

– Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

– Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng

– Sản xuất điện

– Truyền tải và phân phối điện

– Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

– Vận tải hành khách đường thủy nội địa

– Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

– Khai thác, xử lý và cung cấp nước

– Thoát nước và xử lý nước thải

– Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

– Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

– In ấn

– Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

– Đại lý du lịch

– Cung ứng và quản lý nguồn lao động

– Chăn nuôi khác

– Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

– Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

– Xây dựng công trình điện

– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

– Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

– Trồng cây lâu năm khác

– Trồng cây hàng năm khác

 

Công ty con

Công ty phát triển cao su C.R.C.K – Campuchia. Trồng chăm sóc, khai thác, chế biến mủ cao su.

Videos


Lịch sử công ty


  • 2016 – Moves its headquarters to a new building
  • 2014 – Porto creates its new brand
  • 2006 – Porto opens it doors in London
  • 2003 – Inauguration of the new office
  • 2003 – Thành lập công ty
Call Now Button