VRG tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V

Đại hội diễn ra trong không khí cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII…

Ngày 29/7, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá, kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của VRG trong 5 năm qua; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu xuất sắc của phong trào thi đua yêu nước của VRG.

Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BN.

Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo khí thế thi đua mới trong toàn Tập đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước giai đoạn 2020 – 2025, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả và phát triển bền vững”.

Một trong những thành tựu lớn nhất trong những năm qua, mặc dù VRG luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là giá cao su giảm mạnh, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt, kịp thời nên kết quả sản xuất kinh doanh của VRG trong 5 năm qua vẫn có sự tăng trưởng. Tổng doanh thu năm 2015 là 21.942 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.390 tỷ đồng, nộp ngân sách 1.289 tỷ đồng, thì đến năm 2019 các chỉ số đều tăng: tổng doanh thu lên 23.973 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.253 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.188 tỷ đồng.

Trao tặng Cờ thi đua Chính phủ và Cờ Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại DN cho các tập thể, cá nhân thuộc VRG. Ảnh: BN.

Đặc biệt, VRG hiện đang quản lý trên 81.000 cán bộ, công nhân lao động, trong đó lao động là đồng bào dân tộc chiếm 32,09%. Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, lãnh đạo các đơn vị đều rất quan tâm đến công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân, tạo công ăn việc làm ổn định và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước.

VRG cũng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, từ ngày 1/6/2018.

Sự đồng thuận, đoàn kết của toàn thể cán bộ, công nhân lao động đã giúp VRG thực hiện thắng lợi nhiều phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: BN.

Mục tiêu chiến lược phát triển của VRG trong những năm tới là nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất chính và tạo thương hiệu uy tín trên thị trường cao su thế giới, chú trọng sản phẩm công nghiệp từ nguyên liệu mủ và gỗ cao su; phấn đấu trở thành Tập đoàn kinh tế Nhà nước vững mạnh và hiệu quả, góp phần tích cực trong công cuộc phát triển đất nước có vị thế xứng đáng trong khu vực.

Theo ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG, bên cạnh những con số về phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp ngân sách, chăm lo đời sống hàng chục ngàn công nhân lao động, thì hiệu quả đáng trân trọng của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam còn là sự tích cực góp phần phát triển các mảnh đất nghèo xa xôi, góp phần cùng cả nước xây dựng nông thôn mới và góp phần giữ gìn an ninh quốc phòng vùng biên…

PV

https://nongnghiep.vn/vrg-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-lan-thu-v-d269622.html

Call Now Button