NÔNG TRƯỜNG CAO SU HÒA PHÚ

– Nông trường Cao su Hòa Phú được thành lập tháng 2 năm 1986. Hiện đang quản lý: 1.307,21 ha. trong đó dện tích khai thác: 1.077,55 ha, diện tích cao su KTCB: 116,73 ha, diện tích tái canh: 63,66 ha. Năng sất bình quân: 1.520 tấn/ha.

– Tổng số CB.CNVC-LĐ: 488 người. Trong đó: Người đồng bào dân tộc thiểu số: 327 người, chếm 67%.

– Nông trường hện quản lý 14 tổ sản xuất.

– Địa chỉ: Xã Hòa Phú – Huyện Chư Păh – Tỉnh Gia Lai

* Email: nthoaphu@gmail.com

* Giám đốc: Phạm Văn Đại

* Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Bình

* Phó Giám đốc: Rơ Châm Phyu  

 

Call Now Button