Nông trường Cao su Hà Tây thành lập tháng 02 năm 2006. Tiền thân của Nông trường Cao su Hà Tây là Đội sản xuất Cao su Hà Tây được thành lập vào tháng 11 năm 2001.

– Hiện Nông trường đang quản lý: 1.390,75 ha cao su khai thác, 15 tổ sản xuất. Năng suất bình quân là: 1,727 tấn/ha.

– Tổng số CB.CNVCLĐ: 471 người. Trong đó: Người đồng bào dân tộc thiểu số: 386 người chiếm 81,95%

* Địa chỉ: Xã Hà Tây – Huyện Chư Păh – Tỉnh Gia Lai.

* Email: ntcshatay@yahoo.com.

* Giám đốc: Nguyễn Thế Sỹ 

* Phó Giám đốc: Lê Huy Công

* Phó Giám đốc: Hoàng Đức Minh 

Call Now Button