ĐỘI SẢN XUẤT CAO SU XÃ GÀO

– Đội sản xuất Cao su xã Gào được thành lập tháng 02 năm 2004. Hiện đang quản lý: 681,50 ha cao su khai thác. Năng suất bình quân: 1,369 tấn/ha.

– Tổng số CB.CNVCLĐ: 237 người. Trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số: 204 người chiếm 86,07%

– Đội hiện có 07 tổ sản xuất.

* Địa chỉ: Làng D xã Gào – TP. Pleiku – Tỉnh Gia Lai

* Email: doisxcsxagao@yahoo.com.vn

* Đội trưởng: Nguyễn Ngọc Huấn

* Đội phó: Bùi Minh Phước

Call Now Button