Công ty phấn đấu năm 2021 khai thác đạt 7.700 tấn mủ

Ngày 24/4, Công ty tổ chức hội nghị Khoa học – Kỹ thuật và ký kết giao ước thi đua thực hiện kế hoạch năm 2021.

Các nông trường khai thác ký kết giao ước thi đua thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2021

Tại hội nghị các phòng, ban, Nông trường, xí nghiệp chế biến trình bày các giải pháp của đơn vị mình trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất của năm. Trên cơ sở đó các đơn vị cùng nhau tham gia đóng góp các ý kiến để tìm ra những giải pháp hữu hiệu và thiết thực nhất nhằm góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà công ty giao.

Các đơn vị cũng đã trình bày một số sáng kiến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, khai thác, chế biến nhằm tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản xuất.

Sau một ngày bàn bạc, thảo luận và với nhiều giải pháp các đơn vị đã thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2021 với các chỉ tiêu như: Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản lượng khai thác 7.700 tấn mủ, với năng suất bình quân 1,63 tân/ha, riêng tại Campuchia hoàn thành chỉ tiêu sản lượng 5.000 tấn, với năng suất bình quân 1,4 tấn. Chăm sóc và quản lý tốt 8.283,7 ha cao su khai thác, 5.289,7 ha cao su kiến thiết cơ bản đúng qui trình kỹ thuật. Trồng và chăm sóc tốt 172,78 ha cao su tái canh, tỷ lệ sống đạt 99%. Phấn đấu đạt doanh thu 273,138 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 34,189 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 17,43 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động 6,2 triệu đồng /tháng.

Bên cạnh các chỉ tiêu kinh doanh các đơn vị còn ký kết nhiều chương trình hoạt động thiết thực như công tác phòng chống cháy nổ, tai nạn lao động, các chế độ chính sách đầy đủ cho người lao động.

                                                                                    HÀ ĐỨC THÀNH
Call Now Button