CSVNO – Đó là một trong 16 chỉ tiêu chính được các đại biểu về tham dự Đại hội CĐ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 biểu quyết thông qua vào sáng 12/4.

BCH Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt nhận nhiệm vụ

Trong số các chỉ tiêu được thông qua, còn có nhiều chỉ tiêu quan trọng khác như hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 10 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong nhiệm kỳ, mỗi đoàn viên có ít nhất 1 đề tài cải tiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất được hội đồng khoa học kỹ thuật công nhận.

Các đại biểu dự ĐH Công đoàn CSVN ra mắt trước Đại hội

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu được đại biểu tập trung thảo luận nhiều là tỷ lệ 100% lao động nữ đăng ký thi đua và phải có ít nhất 90% đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” cấp cơ sở. 100% lao động nữ được tuyên truyền giáo dục 4 tiêu chí phẩm chất đạo đức “Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước”. 100% CĐ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tại Đại hội, đại diện BCH CĐ lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2023 đã trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của tổ chức CĐ, công tác chăm lo đời sống NLĐ trong 5 năm qua.

Đại diện Đảng ủy công ty tặng bức trướng nhân dịp Công đoàn công ty tổ chức Đại hội

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng công ty vẫn luôn cố gắng tạo đủ 100% việc làm, ổn định cuộc sống cho NLĐ. CĐ đã đề xuất Ban lãnh đạo công ty áp dụng linh hoạt các giải pháp để duy trì việc làm thường xuyên, mở rộng phạm vi tuyển dụng lao động, tạo các điều kiện thuận lợi để NLĐ tại chỗ làm việc cho tông ty. Trong nhiệm kỳ đã tuyển dụng được 678 lao động.

Các đại biểu biểu quyết thông qua đề án nhân sự

Tiền lương bình quân của NLĐ cuối nhiệm kỳ tăng 54% so với đầu nhiệm kỳ. CĐ công ty thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ thực hành tiết kiệm, tích cực tăng gia sản xuất làm kinh tế hộ gia đình vì thế thu nhập, đời sống của NLĐ được cải thiện đáng kể; đời sống tinh thần được duy trì ổn định, các thiết chế văn hóa được đầu tư, nâng cấp, phong trào văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên từ cấp công ty cho đến cơ sở.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới

Từ năm 2017 đến nay, CĐ công ty đã phối hợp cùng các phòng chuyên môn tổ chức 126 cuộc đối thoại định kỳ, với 12.318 lượt lao động tham gia. Tại các kỳ đối thoại đã tiếp thu và trả lời trên 480 kiến nghị của NLĐ tham gia chủ yếu về việc cải thiện môi trường làm việc, BHXH, BHYT, điều kiện lao động, thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, các chế độ chính sách khác của Nhà nước, của VRG quy định đối với NLĐ và những vấn đề liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh như: giao khoán sản lượng, chăm sóc vườn cây, đơn giá tiền lương, định mức, an ninh trật tự, an sinh xã hội…

Biểu quyết bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên

Một hoạt động được CĐ công ty quan tâm, chú trọng là Chương trình “Mái ấm Công đoàn” tiếp tục được đông đảo đoàn viên hưởng ứng và tham gia tích cực, đóng góp và xây dựng quỹ, trong nhiệm kỳ CĐ công ty đã hỗ trợ, xây dựng và bàn giao 18 căn nhà “Mái ấm công đoàn”.

Lãnh đạo công ty bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên

Hiện nay, CĐ công ty có 12 CĐ cơ sở trực thuộc với 2.178 đoàn viên sinh hoạt tại 59 tổ CĐ. Nhiệm kỳ 2017 – 2023, CĐ công ty luôn chú trọng công tác phát triển đoàn viên, chăm lo bồi dưỡng và tạo nguồn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách và bán chuyên trách. 5 năm qua, CĐ công ty đã bồi dưỡng và kết nạp được 599đoàn viên vào tổ chức CĐ, các cấp CĐ đã giới thiệu 105 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó kết nạp được 30 đoàn viên vào Đảng.

Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu

Tại Đại hội CĐ công ty lần XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 hơn 140 đại biểu, đại diện cho 2.178 đoàn viên CĐ đã nhất trí bầu BCH nhiệm kỳ mới với 15 đồng chí, bầu BTV 5 đồng chí và ông Nguyễn Thanh Hải tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch CĐ công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2023 – 2028

GIA LINH

Call Now Button