CSVNO – Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh vừa phối hợp với Công an huyện Chư Pah, IaGrai và Thành phố Pleiku tổ chức ký kết quy ước giữa tổ khai thác với 82 thôn, làng nhằm phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội và các hoạt động an sinh trên địa bàn có cây cao su đứng chân.

Cao su Chư Păh ký kết qui ước phối hợp với địa phương

Nội dung ký kết quy ước bao gồm: hỗ trợ phát triển kinh tế, bảo vệ các công trình công cộng trên địa bàn, hỗ trợ xây dựng thôn, làng văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường chống dịch bệnh, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và công tác phòng chống cháy nổ.

Công ty đã ký kết quy ước giữa tổ khai thác với 82 thôn, làng

Thông qua chương trình ký kết quy ước giữa tổ khai thác với các thôn, làng giúp cho công nhân và nhân dân tại địa bàn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định phát triển kinh tế.

HÀ ĐỨC THÀNH

Call Now Button