NÔNG TRƯỜNG CAO SU IA NHIN

– Nông trường Cao su Ia Nhin được thành lập tháng 10 năm 1976. Hiện nay đang quản lý 1.234,04 ha cao su. Trong đó diện tích khai thác là: 1.193,46 ha, diện tích cao su KTCB: 40,58 ha. Năng suất bình quân: 1,807 tấn/ha.

– Tổng số CB.CNVC: 470 người, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số: 181 người chiếm 38,51%

– Nông trường hiện có 12 tổ sản xuất: có 11 tổ khai thá và 01 tổ chăm sóc vườn cây KTCB.

* Địa Chỉ: Xã Ia Nhin – Huyện Chư Păh – Tỉnh Gia Lai

* Emai: ntcsianhin@gmail.com

* Giám đốc: Phan Lộc

* Phó Giám đốc: Phạm Văn Tài

* Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thiên Hương